Locatie: Groepen

Groepen

In het schooljaar 2016-2017 werken we op de Simon Carmiggeltschool in 7 groepen. Deze groepen zijn ingedeeld aan de hand van opeenvolgende leerjaren. U vindt in dit gedeelte van onze website de pagina's van deze groepen.

Op de groepspagina's wordt u geïnformeerd over de activiteiten die in de groepen worden ondernomen. Regelmatig plaatsen leerlingen en leerkrachten nieuwe berichten vanuit hun groep.

Een extra groep wordt gevormd door de Tanthof Academy. Een plusklas voor (meer) begaafde kinderen die zowel voor groep 3 t/m 5 als voor groep 6 t/m 8 bestaat.

Tot slot stellen kinderen uit groep 7 en 8 zichzelf aan u voor op de speciale leerlingpagina's.