Aanmelden leerling

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school maken wij graag een afspraak om alle gegevens direct - samen met u - in de computer in te voeren.
Met dit formulier kunt u uw voorgenomen aanmelding kenbaar maken en aangeven welke dag uw voorkeur voor een afspraak heeft.

Indien u nog niet wenst aan te melden maar graag eerst een kennismakingsgesprek voert inclusief rondleiding door de directie, maakt u dan alstublieft gebruik van het formulier aanvraag kennismakingsgesprek.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Aanmelden is in principe op iedere dag van de week mogelijk. Het tijdstip hangt af van de beschikbaarheid in onze agenda en kan per dag verschillen.

Voor een aantal groepen is er nog een beperkte mogelijkheid tot instromen. Klik hier voor meer informatie.

Invoer:

Gegevens van het kind

Achternaam *
Voornamen (voluit) *
Roepnaam *
Geboortedatum *
 
Nationaliteit *
Geslacht *
Reden van aanmelding *
Of anders:
Toelichting
Vermeld hier de afwijkende reden van aanmelding / naam huidige basisschool / reden schoolwisseling (indien van toepassing)
Huidige groep (indien van toepassing)
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. ziekte / medicijnen / allergie? *
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de cognitieve ontwikkeling en/of leerprestaties? *
Zijn er bijzonderheden te melden t.a.v. de sociaal-emotionele ontwikkeling? *

Gegevens ouder/verzorger

Voorletters en naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon (thuis of werk) *
Telefoon (mobiel)
E-mail adres *
Relatie tot het kind *

Aanvullende informatie

Er heeft al een kennismakingsgesprek / rondleiding plaatsgevonden *
Ik heb / wij hebben een open dag van de school bezocht *
Indien ja, op welke datum was die open dag?
Ik heb / wij hebben al een kind op deze school (gehad) *
Indien ja, naam / namen van deze kinderen
Er zijn nog jongere kinderen in ons gezin *
Indien ja, naam / namen van deze kinderen en geboortedata (één kind per regel)

Afspraak

Voorkeur voor een gesprekstijd
maandagochtend
maandagmiddag
dinsdagochtend
dinsdagmiddag
woensdagochtend
woensdagmiddag
donderdagochtend
donderdagmiddag
vrijdagochtend
vrijdagmiddag
* Verplichte velden