Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Simon Carmiggeltschool is een actieve Medezeggenschapsraad aanwezig. Deze raad komt zes á zeven keer per schooljaar bijeen om te vergaderen en bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders van de school. De locatiedirecteur is bij iedere vergadering aanwezig als toehoorder en informant.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school en kan dit beleid ter discussie stellen bij zowel de directie van de school als het bestuur. Daarnaast kan de MR in voorkomende gevallen advies uitbrengen aan de directie en het bestuur.

Wat kunt u op de MR pagina vinden?

Via onze eigen plek op deze website zullen wij u gedurende het schooljaar over tal van zaken die in onze vergadering aan de orde komen informeren. Tevens kunt u onderaan en rechts van deze tekst ook onze agenda, de notulen, het (huishoudelijk) reglement en de jaarplannen / jaarverslagen openen.

Contact opnemen

Wilt u contact met ons opnemen? Huidige ouders kunnen dit doen door een bericht te sturen via Schoudercom.
Voor externe contacten kan het e-mail formulier op deze website gebruikt worden.

Downloads

MR Jaarplan

MR jaarplan 2017-2018
De agendapunten van de MR voor het lopende schooljaar

MR Reglementen

huishoudelijk reglement
datum vaststelling:
13 januari 2014
MR reglement 15NM SCS
reglement MR en Librijn
ingangsdatum: 1 januari 2014

MR Notulen

notulen nr 117
datum: 11 mei 2017
notulen nr 116
datum: 13 maart 2017
notulen nr 114
datum: 14 november 2016
notulen nr 113
datum: 12 september 2016
notulen nr 112
datum: 20 juni 2016

MR Agenda

vergadering nr 119
datum: 28 september 2017
start schooljaar 2017-2018
vergadering nr 118
datum: 15 juni 2017
vergadering nr 117
datum: 11 mei 2017
vergadering nr 116
datum: 13 maart 2017
vergadering nr 115
datum: 19 januari 2017
(vervallen!)
vergadering nr 114
datum: 14 november 2016
vergadering nr 113
datum: 12 september 2016
start schooljaar 2016-2017