Locatie: medezeggenschapsraad - Ouders

Medezeggenschapsraad (MR)

mr_scs.jpgOp de Simon Carmiggeltschool is een actieve Medezeggenschapsraad aanwezig. Deze raad komt zes á zeven keer per schooljaar bijeen om te vergaderen en bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders van de school. De locatiedirecteur is bij iedere vergadering aanwezig als toehoorder en informant.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). De MR houdt zich bezig met het beleid in en rond de school en kan dit beleid ter discussie stellen bij zowel de directie van de school als het bestuur. Daarnaast kan de MR in voorkomende gevallen advies uitbrengen aan de directie en het bestuur.

Wat kunt u op de MR pagina vinden?

Via onze eigen plek op deze website zullen wij u gedurende het schooljaar over tal van zaken die in onze vergadering aan de orde komen informeren. Tevens kunt u onderaan en rechts van deze tekst ook onze agenda, de notulen, het (huishoudelijk) reglement en de jaarplannen / jaarverslagen openen.

Contact opnemen

Wilt u contact met ons opnemen? Huidige ouders kunnen dit doen door een bericht te sturen via Schoudercom.
Voor externe contacten kan het e-mail formulier op deze website gebruikt worden.


MR Jaarplan

jaarplan 2017-2018

de agendapunten van de MR voor het lopende schooljaar

jaarplan 2016-2017

de agendapunten van de MR uit het schooljaar 2016-2017

MR Reglementen

huishoudelijk reglement

datum vaststelling:
13 januari 2014

MR reglement 15NM SCS

reglement MR en Librijn
ingangsdatum: 1 januari 2014

MR Notulen

notulen nr 117

datum: 11 mei 2017

notulen nr 116

datum: 13 maart 2017

notulen nr 114

datum: 14 november 2016

notulen nr 113

datum: 12 september 2016

notulen nr 112

datum: 20 juni 2016

MR Agenda

vergadering nr 119

datum: 28 september 2017
start schooljaar 2017-2018

vergadering nr 118

datum: 15 juni 2017

vergadering nr 117

datum: 11 mei 2017

vergadering nr 116

datum: 13 maart 2017

vergadering nr 115

datum: 19 januari 2017
(vervallen!)

vergadering nr 114

datum: 14 november 2016

jaarvergadering 2016

datum: 3 oktober 2016

vergadering nr 113

datum: 12 september 2016
start schooljaar 2016-2017