Schoolkosten / ouderbijdrage

Voor het schooljaar 2020-2021 zijn in de jaarvergadering van 2019 de volgende bedragen vastgesteld voor de vrijwillige bijdrage aan de oudervereniging "Vrienden van de Simon":

 

ouderbijdrage voor een gezin met 1 kind

€ 44,50

ouderbijdrage voor een gezin met 2 kinderen

€ 63,-

ouderbijdrage voor een gezin met 3 of meer kinderen

€ 75,-

 

Daarnaast zijn de volgende aanvullende bijdragen vastgesteld (prijs per kind):

 

schoolreis groep 1 en 2

€ 20,-

schoolreis groepen 3 t/m 7

€ 30,-

werkweek groep 7

€ 60,-

schoolkamp groep 8

€ 100,-

 

Schoolkostenregeling via de Delftpas

Voor ouders met een laag inkomen heeft de gemeente Delft een speciale schoolkostenregeling. Vanaf dit schooljaar loopt dit via de Delftpas. Meer informatie over deze regeling vindt u HIER.

Digitaal schoolkostensysteem via ouderportaal

Ouders ontvangen via ons ouderportaal Schoudercom een bericht van de oudervereniging. Het totaalbedrag voor het lopende schooljaar kan desgewenst in een aantal termijnen worden voldaan (via automatische incasso), maar er kan ook rechtstreeks via iDeal worden betaald.