Locatie: bouwhistorie - geschiedenis vd school - School

Bouwhistorie

3 maart 1978:

bouw bijlage 1

"Je rijdt de Kruithuisweg over en dan achter de eerst gebouwde huizen in Tanthof vind je een gele bouwkeet. Dáár vindt de bouwvergadering plaats". Aldus mijn zegsman van de gemeente, nadat ik als jong broekie tot hoofd van één van de drie nog te bouwen scholen in Tanthof oost was benoemd.
Ik zou die middag voor het eerst kennismaken met de andere hoofden en hoofdleidsters van het nieuwe scholencomplex en met andere belanghebbenden zoals architecten, bouwopzichters en vertegenwoordigers van de verschillende besturen, zodat enige gepaste kleding toch wel gewenst was (vond ik).
Nietsvermoedend reed ik op 3 maart 1978, keurig in het pak en mét stropdas, de Kruithuisweg over en inderdaad....in de verte lag een gele bouwkeet. Het begon, na een dag vol regen, alweer te miezeren en ik besloot tussen een paar half afgebouwde huizen door te fietsen, want dan was ik er vast sneller. Had ik dat maar nooit gedaan........
Zwoegend door bergen zand en plassen bereikte ik de gele bouwkeet. Helaas...deze was geheel verlaten......
In de verte stond nog wel een andere gele keet....en verderop nog één....en nog één.

bouw bijlage 2Mijn regenjas had een ritssluiting en ik kon dus geen knopen tellen. Gelukkig begon het harder te regenen en zo spoelden de modderspetters op mijn bril weer weg.
Om een lang verhaal kort te maken: het was de vierde bouwkeet en om díe te bereiken was het noodzakelijk een route te volgen die voerde langs - of liever gezegd dóór - metersgrote plassen, obstakels als bouwmaterialen en afval en - héél verrassend - een pasgebouwde brug die echter aan de overzijde geen afrit had, waardoor de begane grond alleen te bereiken was door een sprong - met fiets - in het diepe.
De vergadering was al een half uur bezig en bijna afgelopen toen ik klaar was met het reinigen van mijn nette pak. Ik had een verpletterende indruk gemaakt.....

Nog verder terug in de tijd

En passant had ik wel vernomen dat de hele scholenbouw in Tanthof Oost al een aardige voorgeschiedenis had gehad.
Zo had de gemeenteraad van Delft al in december 1976 besloten dat in Delfts nieuwste wijk een scholencomplex zou komen waarin alle drie de zuilen vertegenwoordigd zouden zijn. Een voor Delft unieke situatie. Voor de bouwtekeningen was het bekende architectenbureau Cusell en Willems ingeschakeld en dit had een ontwerp gemaakt dat van alle kanten lof kreeg toegezwaaid.

Het scholencomplex

bouw bijlage 3Het ontwerp had van bovenaf gezien het meest weg van twee schakels: een grote en een kleine die zich beiden sluiten rond een patio. In de grote schakel lagen de lokalen voor het roomskatholieke kleuter- en lageronderwijs en die voor het openbare. In de kleine schakel bevonden zich de lokalen voor het protestants-christelijk onderwijs.
Iedere school zou gaan beschikken over twaalf lokalen, waarvan drie voor het kleuteronderwijs. Ook had iedere school een eigen gemeenschapsruimte en een speellokaal voor de jongste leerlingen.
Tot slot zou er een pracht van een sportcomplex bij de scholen verrijzen. Van mijn besluit om hoofd te worden van de nieuwe Tanthofschool behoefde ik dus beslist geen spijt te hebben !

De start

Op 7 december 1977 was de nieuwe school intussen begonnen in een lokaal van de toenmalige J.P.Thijsseschool aan de Frederik van Edenlaan. De pas aangenomen juffrouw Jenny Jagt had in het geheel geen last van ordeproblemen, want de eerste leerling arriveerde pas op 21 december 1977. Dat was Ramon Smits uit de Hazenlaan en hij werd al spoedig gevolgd door een paar anderen.
Dat we in mei 1978 onze intrek moesten nemen in de kleuterschool "De Hummelhof" aan het Dirk Costerplein kwam niet door het razendsnel toenemen van het aantal leerlingen (inmiddels acht), maar door de beruchte Delftse pyromaan in die tijd, die kort tevoren de J.P.Thijsseschool in de as had gelegd. Op de Hummelhof steeg het aantal leerlingen gestadig en aan het begin van het schooljaar 1978 - 1979 konden we starten met twee klassen: een 1/2/3-combinatie (zou nu groep 3/4/5 zijn) met juffrouw Jenny Jagt en een 4/5/6-groep (nu 6/7/8) met als leerkracht Hans van der Zijde (tevens directeur). Doordat we bij een bestaande kleuterschool introkken was het schipperen met de ruimte, maar we beleefden daar een oergezellige tijd. In het kleutergebouw van de Robbedoes aan de Roland Holstlaan was inmiddels ook een kleuterafdeling van gestart gegaan o.l.v. juffrouw Wil Huizing.

Een nieuw gebouw

bouw bijlage 4

Inmiddels was de bouw van het scholencomplex in Tanthof gestadig doorgegaan en in januari 1979 konden we een gloednieuw gebouw betrekken. We zouden daarin gaan beginnen tesamen met de katholieke en protestante kleuter- en lagere scholen, omdat hun huisvesting nog niet klaar was. We troffen het niet wat de weersomstandigheden betrof - de barre winter van 79 zorgde ervoor dat we ons af en toe op Nova Zembla waanden !- maar het was wel gezellig. We zijn er anno nu nog steeds van overtuigd dat die inwoning de basis is geweest voor een tot op heden prettige samenwerking met de andere scholen in ons complex !

Naamgeving

bouw bijlage 5Intussen hadden ouders en leerkrachten de wens geuit de openbare Tanthofschool te vernoemen naar de Amsterdamse schrijver Simon Carmiggelt. Na de nodige briefwisselingen liet de schrijver weten het een eer te vinden dat onze school naar hem vernoemd werd. De eerste en enige Carmiggeltschool in Nederland zou een feit worden!

Een paar redenen om de school naar hem te vernoemen waren:

  • Carmiggelt was een groot psycholoog en pedagoog en dat moet een leerkracht in zijn/haar dagelijkse werk ook zijn.

  • Hoewel Carmiggelt verhalen voor volwassenen schreef, blijkt telkens weer uit zijn verhalen zijn grote liefde voor kinderen.

  • Carmiggelt heeft vele niet-lezers aan het lezen gebracht. Een prima gegeven voor een school

  • Carmiggelt was een man die heel goed kon waarnemen. Een eigenschap die ook van leerkrachten wordt verlangd.

  • Humor speelt een heel belangrijke rol in het werk van Carmiggelt. Humor is ook een belangrijke eigenschap die leerkrachten nodig hebben om je heden ten dage te handhaven in het onderwijs !

 bouw bijlage 6


Op 24 september 1979 zou het zo ver worden geopend. Een verslag van dit gebeuren vindt u op de pagina "de opening"!

 

Hans van der Zijde
oud-directeur Simon Carmiggeltschool