Locatie: de opening - geschiedenis vd school - School

De opening van de school

Op 24 september 1979 was het zover:

opening bijlage 1Het scholencomplex in Tanthof zou officieel worden geopend. De toenmalige burgemeester van Delft, de heer Gallas en speciaal voor onze school de naamgever van de Simon, de schrijver Simon Carmiggelt, waren uitgenodigd om de openingshandelingen te verrichten.

 

opening_bijlage_2.jpg

Na de onvermijdelijke, maar wel heel feestelijke ballonnen, hield de burgervader een wat te lange toespraak - over de hoofden van de verzamelde kinderen heen - waarna het gezelschap het scholencomplex binnenging, waar o.a. een film over de bouw van de scholen werd vertoond.
Daarna kregen Simon Carmiggelt en zijn vrouw een aantal cadeaus overhandigd, die verstopt waren in een grote maquette van de school. Daaruit kwamen o.a. een trui met het embleem van de school, een zeer fraai geblazen glazen presse papier in de vorm van een Kronkel en een pen met inscriptie te voorschijn. In de gymzaal van het sportcomplex vonden daarna de verdere officiële handelingen plaats. Vertegenwoordigers van de verschillende besturen, inspectie, architect en natuurlijk Simon Carmiggelt zelf voerden daar het woord. Na de verschillende sprekers trad trad tenslotte het onderwijscabaret "De ziekte van Tourette" op met een drie kwartier durend programma. In dit programma zat een mooie "Carmiggeltblues", speciaal voor deze dag geschreven. We willen u de tekst niet onthouden: 

Simon Carmiggeltblues

opening_bijlage_4.jpgDe zon door de gordijnen tovert sterren in het glas
Binnen wordt gezwegen over hoe het vroeger was
Een bruin café op vrijdagmiddag, hier heerst absolute rust
Met z'n vingers zegt oom Jaap dat hij er nog wel eentje lust

Zwijgend zit het oude echtpaar achter pils en fris
Zij vraagt op zo'n moment allang niet meer of er iets is
En ook de anderen praten op dit uur niet meer dan mondjesmaat
totdat hij om 5 uur in de deuropening staat:

DAAR HEB JE SIMON, DAAR HEB JE SIMON
DE SLECHTS BETAALDE PSYCHIATER VAN HET BRUINE RIJK
DAAR HEB JE SIMON, DAAR HEB JE SIMON
EN ELKE VRIJDAGMIDDAG HOUDT HIJ IN DE KROEG PRAKTIJK....

opening_bijlage_5.jpgDe nacht die is gevallen en de glazen zijn geleegd
als het bruine kroegenvolk zich naar huis beweegt
Maar geen van allen gaan ze, als ze thuis zijn, dadelijk naar bed
want voor de leeuw straks met de muis
komt Carmiggelt op de buis
En ze denken allemaal
Misschien wordt 't dit keer mijn verhaal
dus de t.v. wordt aangezet

DAAR HEB JE SIMON, DAAR HEB JE SIMON
DE SLECHTS BETAALDE PSYCHIATER VAN HET BRUINE RIJK
DAAR HEB JE SIMON, DAAR HEB JE SIMON
EN ELKE VRIJDAGMIDDAG HOUDT HIJ IN DE KROEG PRAKTIJK


Tekst: Jan v d Bos

 

Kronkel "Bereikt"

Later zou Simon Carmiggelt nog een speciale "Kronkel" wijden aan deze voor hem zo bijzondere gebeurtenis. "Bereikt" heette deze Kronkel en u vindt hem op de pagina Kronkel van Carmiggelt. Verdere activiteiten ter ere van de opening waren nog een optocht van verklede kinderen door een nog zeer kale Tanthofwijk en een musical die door leerkrachten van de drie scholen was ingestudeerd en opgevoerd.

Verwarring

bouw_bijlage_6.jpgIn die tijd schonk de pers een aantal malen aandacht aan de opening, zowel in voor- als in nabeschouwingen. Opvallend was dat er meestal weinig van de situatie begrepen werd. Het scholencomplex bestaande uit drie scholen, werd continu de Simon Carmiggeltschool genoemd. Dat wekte nog al eens verwarring op. Zo hebben we o.a een week een leerling op school gehad, waarvan de ouders na een dag of vier zich afvroegen of er wel gebeden werd op onze school. Nee dus, want we zijn met hart en ziel een openbare school ! Het bleek dus dat hij op de verkeerde school was ingeschreven...

En nu

opening_bijlage_6.jpgNa de officiële opening groeide onze school uitermate snel en voorspoedig. Zelfs zo hard dat we in het schooljaar 1981 - 1982 twee lokalen in de buurschool de Ark in gebruik hadden. Dat laatste is allang niet meer het geval. In de jaren negentig trad een kentering op. De wijk vergrijsde wat en er kwamen steeds minder kinderen. We liepen - evanals de twee andere scholen in het complex - gestadig terug in leerlingenaantallen. Maar gelukkig is het aantal kinderen de laatste jaren vrij stabiel, ongeveer 180.
En dat betekent dat we op dit moment draaien met 7 groepen en daardoor wat meer ruimte hebben voor andere activiteiten. Zo beschikt onze school over een fantastisch eigen computerlokaal en hebben we ook de beschikking over een IB / RT-ruimte en een lokaal voor de Tanthof Academy plusklas. Daarnaast hebben we ook een buitenschoolse opvang gehuisvest in ons gebouw.