Identiteit van onze school

Ideologie

Wij geloven in talenten en unieke eigenschappen. Elk talent en elke unieke eigenschap gaat gepaard met diverse kenmerken. Ieder kind heeft het recht om zijn talenten en unieke eigenschappen te ontdekken en verder te ontwikkelen. De samenwerking tussen school en ouders is daarbij van groot belang. Daarnaast zien wij onze school als belangrijk onderdeel van de wijkgemeenschap zowel op educatief als op sociaal gebied.

Visie

Onze school is een afspiegeling van de wijk Tanthof-Oost. Een wijk met een relatief hoog opleidingsniveau en wij sluiten daar als basisschool bij aan. Het is een wijk waar veel gezinnen wonen met twee werkende ouders en waar behoefte is aan een goede naschoolse opvang. Ouders zoeken deze opvang het liefst dicht bij huis, maar wel in een natuurrijke en duurzame omgeving. Daarnaast maken bezuinigingen op gemeentelijk niveau dat er in de toekomst het nodige zal gaan veranderen op het gebied van onderwijs, cultuur en op het gebied van sport en bewegen. En dat terwijl Tanthof barst van de talentvolle ouders én kinderen. Het stimuleren en ontwikkelen van dat talent is noodzakelijk en ieder kind verdient evenveel aandacht voor zijn of haar talent. Ook de talenten van ouders kunnen bijdragen aan een school als de onze, de betrokkenheid van ouders in onze wijk is erg groot. Onze kinderen worden nu opgeleid voor beroepen die in de toekomst nog moeten worden uitgevonden. Daarom is het aanleren en ontwikkelen van ICT-vaardigheden, internationalisering, communicatieve vaardigheden, samenwerkend en coöperatief leren van groot belang. Kortom: kinderen opleiden zodat ze klaar zijn voor hun toekomst in de 21e eeuw.

 

Missie

Wij hebben oog voor de unieke talenten van ieder kind, laten kinderen daarin zichzelf zijn en stimuleren een optimale ontwikkeling. Dit begint al bij de speciale aandacht voor het jonge kind en doen we door aanbod van hoogstaand cultuuronderwijs, een rijke speelomgeving op ons complex en een uitgebreid sport- en beweegaanbod zowel binnen als buiten de gymlessen. Daarnaast zijn wij vooruitstrevend en innovatief als het gaat om de inzet van effectief ICTonderwijs. We werken op al deze gebieden met doorgaande leerlijnen in de school en stimuleren duurzaamheid. Laagdrempelig contact en maximale participatie van ouders binnen onze school is ons streven. Tenslotte zorgen we ervoor dat ieder kind zich veilig voelt en oog heeft voor zichzelf en anderen.

 

Onze unieke kracht is:

  • dat we naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling ook erg veel aandacht besteden aan de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van ieder kind.
  • dat we alle kinderen een derde lesuur bewegingsonderwijs geven per week. Het is onze overtuiging dat kinderen na beweging beter in staat zijn te leren en te presteren.
  • dat we onze lesuren bijzonder effectief kunnen inzetten als gevolg van het hanteren van een continurooster.
  • dat we er aantoonbaar in slagen om onze leerlingen naar het juiste vervolgonderwijs te leiden, van vmbo tot gymnasium.

 

Kernwaarden

Talentontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. Op onze school richten we ons op ‘het hele kind’: de vorming van hoofd, hart en handen. Voor ons moet iedere klas, maar ook de school als geheel, een veilige leeromgeving zijn waarin ieder kind zichzelf kan zijn en zichzelf maximaal kan ontplooien. Voor ons is duurzaamheid en het bijbrengen van zorg voor natuur en milieu erg belangrijk. Dat is dagelijks binnen en buiten onze school te zien. Wij geven onze leerlingen kennis en vaardigheden waarmee ze zich ontwikkelen tot actieve burgers van Delft, Nederland en de wereld. Ouders zijn voor ons belangrijke partners. Daar waar mogelijk is opvoeden en onderwijzen een gezamenlijke taak van ouders en school.

 

Ambitie

Onze ambitie is dat de meeste kinderen in Tanthof naar onze school gaan en wij daarmee de grootste school van Tanthof worden. Hiermee verdwijnen de combinatiegroepen in onze school. Daarnaast realiseren wij, in samenwerking met een professionele organisatie, een goed lopende naschoolse opvang binnen onze school. Wij behouden het basisarrangement van de inspectie en scoren bij landelijke toetsen op of boven het landelijk gemiddelde. Daarnaast staan wij graag bekend als de meest sportieve en sociaal veilige school van Delft.