Locatie: vakantierooster Delft - kalender - School

Vakantierooster Delft en Rijswijk

De vakantieregeling wordt in overleg door de schoolbesturen in de regio Haaglanden opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van de wettelijke regels en vastgestelde vakantieperioden. De vakantieregeling voor de Librijnscholen wordt ten formele vastgesteld door het bestuur na advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

vakantierooster_leerlingen_2017_2018.pdf

vakantierooster_leerlingen_2018_2019.pdf


Extra vrij vragen buiten de schoolvakanties

Alleen in zeer bijzondere gevallen is (vakantie)verlof buiten de schoolvakanties mogelijk (zie voor meer informatie de vakantie- en verlofregeling).

U kunt een verzoek tot (vakantie)verlof indienen bij de locatiedirecteur (middels het formulier extra verlof dat u als ouder op Schoudercom kunt vinden). U dient dit ruim van tevoren aan te vragen (acht weken). De locatiedirecteur zal uw aanvraag beoordelen op basis van de wettelijke regels en zo nodig overleg plegen met de leerplichtambtenaar van uw woonplaats.

Op de site over de leerplicht vindt u meer informatie.


Bron: http://www.librijn.nl (schoolbestuur Delft en Rijswijk)