Locatie: Kronkels nieuwsbrief juni / juli 2018

Kronkels nieuwsbrief juni / juli 2018

Algemeen, 12 juli 2018 Kronkels nieuwsbrief juni / juli 2018

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 is verschenen met daarin aandacht voor de Librijn studiedag, de nieuwe gesprekkencyclus, de musical en afscheidsavond van groep 8, de verdeling van groepen over de lokalen in het komende schooljaar, een terugblik op de schoolreizen en de jaarkalender voor 2018-2019.

U kunt de laatste Kronkels vinden op onze website en wel HIER!